www.3859.net > 蜻的组词

蜻的组词

答案是:蜻,读 [qīng] [释义]:[蜻蜓] 昆虫,捕食小飞虫,是益虫.幼虫称“水虿”,生活在水中(有的地区称“蚂螂”).如“蜻蜓点水”(喻做事肤浅不深入).组词如下:蜻、蛉蜻、蜻蛉、蜻、蜻、竖蜻蜓、蜻蜓树、捺蜻蜓、蜻蜓

蜻qīng 中文解释 - 英文翻译 蜻的中文解释 以下结果由汉典提供词典解释 部首笔画 部首:虫 部外笔画:8 总笔画:14 五笔86:JGEG 五笔98:JGEG 仓颉:LIQMB 笔顺编号:25121411212511 四角号码:55127 Unicode:CJK 统一汉字 U+873B

蜻蜓 qīng tíng 蜻蜓点水 qīng tíng diǎn shuǐ 蜻蛉 qīng líng 蜻 qīng liè 蜻蜻 qīng qīng 蜻 qīng dīng 蛉蜻 líng qīng 竖蜻蜓 shù qīng tíng 蜻 qīng tíng 蜻子 qīng liè zǐ 蜻蜓撼铁柱 qīng tíng hàn tiě zhù 蜻蜓树 qīng tíng shù 蜻蜓舟 qīng tíng zhōu 蜻蜓撼石柱 qīng tíng hàn shí zhù 蜻蜓艇 qīng tíng tǐng 捺蜻蜓 nà qīng tíng

蜻蜓点水

蜻蛉 蜻 蜻 蜻 蛉蜻 蜻蜻 捺蜻蜓 竖蜻蜓 蜻子 蜻蜓艇 玉蜻蜓 蜻蜓树 蜻蜓舟 蜻蜓点水 蜻蜓撼铁柱 蜻蜓撼石柱

蜻组词:蜻蛉、蜻、蜻、蜻、蛉蜻、竖蜻蜓、蜻蜓树、蜻蜓舟、捺蜻蜓、蜻蜓艇、蜻子、蜻蜓点水.蜓组词:蜓、青蜓、蜓、蜓翼、螟蜓、虺蜓、竖蜻蜓、蜻蜓树、蜻蜓舟、捺蜻蜓、蜻蜓艇、蜻蜓点水、蜓嘲龙.

蜻蜓、 蜻蜓点水、 蜻蛉、 蜻蜻、 蜻蜓撼石柱、 蜻、 蜻蜓树、 竖蜻蜓、 蜻蜓舟、 蜻、 捺蜻蜓、 蛉蜻、

玉蜻蜓 竖蜻蜓 蛉蜻 捺蜻蜓 蜻蛉 蜻蜓艇蜻 蜻蜓舟 蜻蜻 蜻蜓撼铁柱 蜻蜓点水 蜻蜻子 蜻 蜻蜓撼石柱 蜻蜓 蜻蜓树

蜻蜓 qīng tíng 蜻蜓点水 qīng tíng diǎn shuǐ 蜻蛉 qīng líng 蜻 qīng liè 蜻蜻 qīng qīng 蜻 qīng dīng 蛉蜻 líng qīng 竖蜻蜓 shù qīng tíng 蜻 qīng tíng 蜻子 qīng liè zǐ 蜻蜓撼铁柱 qīng tíng hàn tiě zhù 蜻蜓树 qīng tíng shù 蜻蜓舟 qīng tíng zhōu 蜻蜓撼石柱 qīng tíng hàn shí zhù 蜻蜓艇 qīng tíng tǐng 捺蜻蜓 nà qīng tíng

蛉蜻 蜻蜻 蜻蛉 蜻 蜻 蜻 蜻蜓 蜻蜓艇 蜻子

网站地图

All rights reserved Powered by www.3859.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3859.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com