www.3859.net > 死能组成什么词

死能组成什么词

死能组什么词*死得其所 sǐ de qí suǒ * 殊死 shū sǐ* 老而不死是为贼 lǎo ér bù sǐ shì wéi zéi* 死心眼 sǐ xīn yǎn* 鞠躬尽瘁,死而后已 jū gōng jìn cuì ,sǐ ér hòu yǐ* 庆父不死,鲁难未已 qìng fǔ bù sǐ ,lǔ nàn wèi yǐ* 生死攸关 shēng sǐ yōu guān* 朝生

* 死得其所 sǐ de qí suǒ * 殊死 shū sǐ * 老而不死是为贼 lǎo ér bù sǐ shì wéi zéi * 死心眼 sǐ xīn yǎn * 鞠躬尽瘁,死而后已 jū gōng jìn cuì ,sǐ ér hòu yǐ * 庆父不死,鲁难未已 qìng fǔ bù sǐ ,lǔ nàn wèi yǐ * 生死攸关 shēng sǐ yōu guān * 朝生暮死

敢死队、长生不死、生死线、出生入死、猝死、生死相依、作死、死亡、死刑、安乐死、九死一生、黑死病、活死人、考死、哀莫大于心死、死党、死人、死水、死光、死路、老而不死是为贼、醉生梦死、出师未捷身先死、生死、春蚕到死丝方尽、死缓、至死不渝、兔死狐悲、兔死狗烹、死囚、起死回生、置之死地而后生、人生自古谁无死

死得其所,死气沉沉,死皮赖脸,死心塌地,死有余辜,死于非命,死去活来,死乞白赖死而复生,死无对证,死而无怨,死不足惜,死乞百赖,死记硬背,死心踏地,死而无悔死不改悔,死心搭地,死里逃生

死活、生死、该死、死亡、临死、猝死、死讯、横死、僵死、死难、死硬、死牢、半死、誓死、死灭、死期、死灰、拼死、死契、死因、作死、死棋、死路、梗死、效死、决死、死命、死鬼、寻死、死罪、死敌、贼死、情死、送死、死力、死面、死水、死地、死守、客死

死组四字词语: 死而无憾、死日生年、死脑瓜骨、死欲速朽、死水微澜、誓死不二、死且不朽、死心搭地、死中求活、誓同生死、死生未卜、死亡枕藉、死败涂地、死不闭目、死而后已、死样活气、死不悔改、死伤相枕、死而无悔、死轻鸿毛、

死亡,大脑、肺、心脏停止运动(停止思想,停止呼吸,停止心跳),不具有生命特征.与“生”、“活”相对,拼死;固定;不通达.1、不可调和的如:死对头;死敌;死雠仇(死对头)2、不能通过的如:把漏洞堵死;死胡同;死角;死路.3、牢牢固定的;移动不了或极难移动的与顿丘李奖一面,便定死交.《北齐书宋游道传》又如:死扣儿;窗子钉死了;死结;死心搭地(死心落地.不作他想,实心实意);死桩(死木头;木头疙瘩)4、表示爱怜的如:死丫头,你快过来5、无用的.詈词如:死狗;死公;死货(无用的人);死老头子.

死人 死鬼 死老头 吓死 诈死 死刑 死囚 死了 死亡 死狗 死猫 憋死 熏死 臭死 吊死 闷死

死组词有哪些词语 :死活、 生死、 该死、 死亡、 临死、 猝死、 死讯、 横死、 僵死、 死难、 死硬、 死牢、 半死、 誓死、 死灭、 死期、 死灰、 拼死、 死契、 死因、 作死、 死棋、 死路、 梗死、 效死、 决死、 死命、 死鬼、 寻死、 死罪、 死敌、 贼死、 情死、 送死、 死力、 死面、 死水、 死地、 死守、 客死

死人,死亡,死心,死啦,死机,死不了,作死,晕死,疼死,病死,砍死,老死,老死不相往来,你死我活,九死一生,生生死死……

网站地图

All rights reserved Powered by www.3859.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3859.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com