www.3859.net > 三个山叠起来是什么字

三个山叠起来是什么字

没有三个山叠起来的字,只有三个屮叠起来的字"".(huì)通“卉” (hū) 迅疾.

不是字吧,只有两个山叠一起的,念shēn(两山并立)

拼音: shēn, 笔画: 6 部首: 山 五笔输入法: 基本解释: shēn 二山并立,表示稳重.常用于人名 笔画数:6; 部首:山; 笔顺编号:252252 艮(土)也; 艮为山卦像:上艮下艮八纯卦; 艮卦山外有山,山相连.不动,静止,停止,克制,沉稳、稳定,止其所欲,重担 坤、艮旺于四季也 《易经》第五十二卦 艮 艮为山 艮上艮下 艮:艮其背,不获其身,行其庭,不见其人,无咎. 彖曰:艮,止也. 时止则止,时行则行,动静不失其时,其道光明. 艮 其止,止其所也. 上下敌应,不相与也. 是以不获其身,行其庭 不见其人,无咎也. 象曰:兼山,艮;君子以思不出其位.

拼音: shì

基本字义 : ◎ 古同“出”.1. 从里面到外面:~访.初~茅庐.~笼. 2. 往外拿,支付:~力.~钱.~谋画策.入不敷~. 3. 离开:~发.~轨.~嫁. 4. 产生,生长:~产.~品.~人才. shēn ㄕㄣˉ ◎ 二山.

没有三个“简体的云”,只有三个“繁体的云”.读音duì或zhuì,云貌.三个云字念wu〔雾〕,两个云字念du〔都〕.这两个字出自五龙山碧云宫的大门口的一副对联,其作者是《红楼梦》后四十回的作者高鄂.这对联中,上联头一个字是三

“三'山'叠起”是异体字见附图或见http://yedict.com/content.asp?word=738B(小字第3行第1个字)

夼:kuang(念第三声),洼地,多用于地名,如大夼、刘家夼、马草夼(都在山东),,夼:kuang(念第三声),洼地,多用于地名,如大夼、刘家夼、马草夼(都在山东),,夼:kuang(念第三声),洼地,多用于地名,如大夼、刘家夼

一、五行 五行(wǔxíng|five elements of metal,wood,water,fire and earth):指金、木、水、火、土,古人认为这五种物质构成世界万物,中医用五行说明生理、病理上的种种现象,迷信的人用五行推算人的命运. 非常有意思的是,金、木、

(yáo) 意思是“高”:)

友情链接:tbyh.net | hyfm.net | hhjc.net | qhgj.net | sichuansong.com | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3859.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3859.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com