www.3859.net > 称 禁 撒的多音字组词

称 禁 撒的多音字组词

散 sàn;sǎn 杆 gān;gǎn 挨 āi ;ái 蚂 mà ;mǎ 称 chēng;chèn;chèng 禁 jìn;jīn 撒 sā;sǎ

撒 sa 一声(撒手)sa三声(撒种) 禁 jin 一声(不禁)jin四声(禁止)

拼音:jìn. 组词:禁止,禁闭,禁锢,禁果,禁忌.拼音:jīn. 组词:禁受,禁久,禁奈,禁招,禁当.部首: 示 释义:受得住,耐久;忍耐,制止.不许,制止;拘押;古代称帝王的地方;不能随便通行的地方;避忌.组词:禁受; 拼音

供gòng献.供gōng品.似shì的.似sì乎.处chǔ理.好chù处.禁jìn止.禁jīn受.奔bēn跑.投奔bèn.撒sā谎.撒sǎ播.

sā] 撒娇 撒谎 [sǎ] 撒种

1. 称 [chēng]量轻重:~量(liáng ).叫,叫做:自~.~呼.~帝.~臣.~兄道弟.名号:名~.简~.~号.~谓.职~.说:声~.~快.~病.~便.赞扬:~道.~许.~颂.~赞.举:~兵.~觞祝寿.2. 称 [chèn]~心.~职.相~.匀~.对~.3. 称

颈 jǐng长颈鹿,gěng脖颈子折shé折本生意,zhé折断,zhē折腾撒sā撒手,sǎ撒种禁jìn禁止,jīn弱不禁风挣zhèng挣钱,zhēng挣扎

称,禁,皱,配,怨,狮,逼,撒,的组词是哪些?称,对称,称赞,禁,禁止,禁忌,皱,皱纹,起皱,配,配合,相配,怨,怨气,埋怨,狮,狮子,狮虎,逼,逼问,逼迫,撒,撒网,撒下.

济jì 经济 jǐ 济南盛shèng 兴盛 ché2113ng 盛饭的dī 的士5261 dí 的确 dì 目的 de 好的藏4102cáng 收藏 zàng 西藏发 fā 发现 fà 头发舍shè 宿舍 shě 舍己为1653人禁jīn 弱不专禁风 jìn 禁止奔bēn 奔跑 bèn 投奔撒sā 撒手 sǎ属 撒播

网站地图

All rights reserved Powered by www.3859.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3859.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com